Jiangxi Xuesong Natural Medicinal Oil Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
10,00 US$/Kilogram
2 Kilogram(Min. Order)
4,50 US$ - 10,00 US$/Kilogram
1.0 Kilogram(Min. Order)
5,00 US$ - 10,00 US$/Kilogram
1.0 Kilogram(Min. Order)
20,00 US$ - 26,00 US$/Kilogram
1 Kilogram(Min. Order)
20,00 US$ - 26,00 US$/Kilogram
1 Kilogram(Min. Order)
19,90 US$ - 25,60 US$/Kilogram
1 Kilogram(Min. Order)

Chat Online

Daisy Liao
Chat Now!
Atly Ai
Chat Now!
Selina Huang
Chat Now!
Jackie Zhao
Chat Now!
Jiangxi Xuesong Natural Medicinal Oil Co., Ltd.
Manufacturer, Trading Company
Chỉ số nhà cung cấp
Đánh Giá Nhà cung cấp:
188 Giao dịch$100,000+
1
Lựa chọn Sản Phẩm (0/20)
Click {0} to select products and contact the supplier.